Home
Български (България)English (United Kingdom)

За Нас

д-р Лидия Гърчевад-р Лидия Гърчева

Първата официално акредитирана банка за стволови клетки у нас - “Св. Лазар”, е създадена през 2005 г., за да даде възможност на българските семейства да защитят бъдещето на своите деца, възползвайки се от едно от най-значимите постижения на съвременната медицина.

Като пионер в рутинното събиране, обработка, замразяване и съхранение на стволови клетки от кръв от пъпна връв в България, “Св. Лазар” е оборудвана изцяло според утвърдените световни стандарти и разполага с екип от изключителни професионалисти. Ръководител на лабораторията и криобанката е д-р Лидия Гърчева, която придобива специализации по обработка и замразяване на стволови клетки в Париж, Берлин, Хановер и Рим, а през 1997 г. участва в екипа, извършил първата костно-мозъчна трансплантация в България. Д-р Гърчева е и национален консултант в изготвянето на стандартите за Агенцията по Трансплантация.

От откриването си преди 6 години досега “Св. Лазар” е предпочетена от над 1300 български семейства като най-добрата и сигурна банка, в която да съхранят стволовите клетки на своите деца. Анализът на събраните през годините данни показва, че има защо - обемът на пробите, процентът стволови клетки и регистрираният виталитет след обработката им от екипа на “Св. Лазар” са напълно идентични с резултатите на водещите клетъчни банки в Европа и САЩ.

Натрупаният опит и увереността в качеството на извършваните процедури доведоха до разширяване на дейността и до откриване на втора банка за стоволови клетки “Св. Лазар” в Македония, която функционира успешно вече 2 години.

Design Maria Petrova | Development - Neonett